RessourceCoaching 

Fra begrænsning til styrke

Hvad er RessourceCoaching?

RessourceCoaching er målrettet hjælp til borgere, hvor en begrænsning eller et handicap forlænger ledigheden og gør det vanskeligt at fastholde sig på arbejdsmarkedet. Målet med forløbet er at give den enkelte redskaber til at opdage nye kompetencer og muligheder. RessourceCoaching er baseret på vejledning og hjælp til selvhjælp, hvilket giver forløbet en vedvarende effekt.

Hvordan fungerer RessourceCoaching?

Forløbet er et mestringsforløb over 12 uger, som er fordelt på 8 individuelle sessioner med ca. 10 timers hjemmearbejde om ugen.  Forløbet er individuelt og tilpasses den enkeltes udfordringer og ressourcer.

Eksempler på begrænsninger eller handicap: Manglende motivation, nedsat hørelse, ordblindhed, slidgigt og sklerose, kronisk sygdom, smerte og ubehag, overvægt, bevægelsesudfordringer, ulykkesramte - f.eks. piskesmæld

 

 

Borgerens udbytte:

 • Vender begrænsninger til styrker
 • Opdager nye kompetencer og muligheder
 • Føler sig mere ressource- og værdifuld
 • Får en fremadrettet værktøjskasse
 • Øger sin motivation og selvindsigt
 • Får større indflydelse på egen situation
 • Kommer tættere på arbejdsmarkedet

Hvorfor investere i RessourceCoaching?

 • Reducerer omkostningerne ved ledighed
 • Styrker jobmulighederne
 • Giver personer med en begrænsning eller et handicap den individuelle og tilpassede hjælp, de har brug for
 • Løbende opstart

“RessourceCoaching åbner op for empowerment, flere muligheder og større potentiale”

- Thomas Wibling, ekspert i RessourceCoaching

RessourceCoaching-metode

RessourceCoachingens metode er en kognitiv løsningsorienteret tilgang som bevidstgør valgmuligheder og åbner op for flere ressourcer og nye muligheder. Forløbet giver konkrete redskaber til at:

- Omsætte begrænsninger til ressourcer og muligheder
- Få mere overskud og sammenhæng i hverdagen
- Håndtere nuværende og fremtidige begrænsninger

Vores RessourceCoaching-forløb bygger på Thomas Wiblings store personlige og professionelle erfaring og viden.

Vi tilføjer empowerment og giver borgeren redskaber til bedre at udnytte personlige ressourcer

Empowerment er vigtigt at udvikle, når vi har en begrænsning eller et handicap. Det gør os i stand til at tage styring og være opmærksom på den personlige indflydelse, vi har på vores livssituation så vi kan opdage nye muligheder. En begrænsning kan ofte skabe en naturlig følelse af magtesløshed, men det behøver ikke være sådan. Bag en personlig begrænsning eller et handicap ligger der værdifulde erfaringer, som kan omsættes til styrker og nye muligheder. Hvis vi lærer at mestre strategier til at oversætte udfordringer til kompetencer og nye indsigter, kan vi opnå en bedre balance i tilværelsen og opleve, at vi har mere at tilbyde omverdenen og arbejdsmarkedet.

Læs mere om

StressCoaching

Læs mere om

StressCard